प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

२ सय ९८ औं पृथ्वी जयन्ती मनाइदैं

0
k[YjLgf/fo0f zfxsf] hGdhoGtL k[YjLgf/fo0f zfxsf] @(% cf}+ hGdhoGtLsf] cj;/df a'waf/ l;+xb/af/ d"nåf/ cufl8 /x]sf] zfxsf] zflnsdf dfNofk{0f ug{ ;xefuL x'Fb} ljleGg ;ª3 ;+:yfsf k|ltlglw ;fy} /fhgLlts bnsf g]tfx? . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

काठमाडौं २७ पुस । आइतबार २ सय ९८ औं पृथ्वी जयन्ती, नेपाल एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहको योगदान स्मरण गरेर मनाइँदैछ । गोर्खाली राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका जेठा छोराका रूपमा विक्रम सम्वत १७ सय ७९ पुस २७ गते जन्मिएका शाहले बाइसे चौबीसे राज्यमा छरिएर रहेका राज्यहरुलाई एकत्रित गरेर आधुनिक नेपाल निर्माण गरेका थिए । भौगोलिक रुपमा नेपाल एकीकरण गरेकाले शाहलाई राष्ट्र निर्माताको उपमा समेत दिने गरिएको छ । लोकतन्त्र आएपछि औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन छाडिएको छ । लोकतन्त्रपछि गठन भएको सरकारले एकता दिवसको बिदा कटौती गरेको थियो । राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा बिभिन्न राजनीतिक दल तथा संघ संस्थाले शाहको सम्मानमा कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । विहान सिंहदरवारको पश्चिम ढोकामा रहेको शाहको शालिकमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, केही दलहरुले चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, राजीनामा नदिने उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको अडान

Previous article

प्रदेश ३ को राजधानी हेटौडा र नाम बाग्मती दुई तिहाई मतले पारित

Next article

You may also like